WILDCARD

Er din økonomi stram, har du mulighed for at søge Wildcard.

Med Wildcard får du en meget stor reduktion i prisen.

Alle med en stram økonomi og for hvem det ellers ikke er muligt at komme på sommerstævnet kan søge.

 

De nærmere betingelser er anført i ansøgningsskemaet, som kan downloades fra denne side.

 

Er der ting du er i tvivl om, så kan du kontakte Torsten Wendel-Hansen på tlf. 22 81 21 13 eller e-mail: t.w-h@live.dk.

 

TILSKUD TIL WILDCARD:

Vi har meget brug for hjælp for at VI kan hjælpe. Du kan derfor - når du tilmelder dig - give et frivilligt bidrag til ordningen. - På forhånd tak for enhver gave.

Vi har nu igennem en hel del år haft denne ordning. - I starten hentede vi nogle midler fra KIT (KIrkernes Integrations Tjeneste), men for et par år siden ændrede det sig, så KIT ikke længere via bevilling fra Socialministereiet kan hente midler til formålet. - Vi er nu henvist til private donationer via kollekter på sommerstævnet og frivillige bidrag i forbindelse med tilmelding til stævnet samt evt. gennem midler fra fonde.

På hvilken måde yder vi tilskud i dag ?

Ansøgere udfylder og indsender et skema, som ligger på sommerstævnets hjemmeside. - Vi yder støtte til flygtninge, unge mennesker, børnefamilier, førtidspensionister m.m. , som overfor os dokumenterer, at hvis de ikke får støtte, ja, så har de ikke mulighed for at komme med  på sommerstævnet og få del i et dejligt fællesskab med aktiviteter både for voksne og børn.

Vi håber også i år at kunne disponere over et fåtal af lejede campingvogne, men der hvor vi lejede sidste år, har man afviklet udlejningen, så vi er henvist til at få fat i campingvogne andre steder evt. også fra private, som vil kunne få et vederlag efter nærmere aftale med undertegnede.

Hvor mange bliver hjulpet ?

Antallet der hjælpes varierer noget, men normalt kan vi hjælpe ca. 65 personer til en dejlig uge blandt andre kristne. - Og i mange tilfælde er det den eneste ferie disse mennesker har råd til.

 

Som det altså fremgår, så er vi meget afhængige af private bidrag, og er derfor glade for hver enkelt krone som indbetales til formålet.