Program tirsdag den 19. juli

Praktisk info, samarittertelefon mv findes her!

8.30 - 9.00 Morgenbøn i Bakkehuset

Vær med til at lytte til Guds ord gennem bøn, stilhed, bibelrefleksion og sange. Bente Højris, præst i Brovst Baptistkirke, og Hanne Kiel, tidligere præst i baptistkirken og nu redaktør af bladet Baptist.dk, leder morgenbønnen.

10.00 - 11.30 "Guds rige midt imellem jer" - undervisning med Mikael Tellbe på Store Scene

Den svenske doktor i teologi og lektor i Det Nye Testamentes exegetik ved Örebro Teologiska Högskola underviser tirsdag, onsdag, torsdag og fredag formiddag. Ud over titlerne har Mikael Tellbe  et omfattende forfatterskab bag sig, og han er altid garant for en levende undervisning og inspirerende forkyndelse. 

13.00 - 15.00 Kvindenetværkets årsmøde i Foredragssalen

Danske Baptisters Kvindenetværk holder forretningsmøde med valg, regnskab og beslutninger for fremtiden. Derudover fortæller Lise Emming Weber-Hansen nyt fra arbejdet i Burundi og Rwanda og deler personlige oplevelser som udsendt gennem det seneste år.

13.30 - 15.00 International Mission, Evangelisk Frikirke Danmark på Store Scene

Jesus sender sine efterfølgere med evangeliet om Guds rige indtil verdens ende. Det handler om den forskel, evangeliet gør, når Evangelisk Frikirke Danmark sætter fokus på international mission.

I thailandske fængsler betyder evangeliet gode nyheder til fangerne. I Ghana betyder det fremtid og håb for forældreløse børn. I Myanmar betyder det hjælp og støtte til voldsramte kvinder. I Grønland og Rumænien oplever mange, at evangeliet giver dem et helt nyt liv. Mød blandt andet Dorthe og Cornel Pascu, der deler en vision om et menigheds- og udrustningscenter for regionen omkring Onesti i Rumænien.

13.30 - 15.00 Sponsorløb på campingpladsen

Løb for at støtte wildcardordningen. Så hjælper du mennesker, der ellers ikke har råd, med på Sommerstævnet. Alle kan være med: Børn, unge, voksne og dem, der er lidt ældre. Tilmelding i sekretariatet eller mød op og få et startnummer.
Sponsorløbet finder sted tirsdag den 19. juli kl. 13:30 – 15:00. Starten går præcis 13:45 foran bakken ved begyndelsen af campingpladsen. Løbet varer en time – eller så længe du har lyst. Du laver selv aftale med dine sponsorer. De kan betale et beløb per omgang eller et fast beløb for din indsats. Sponsorsedler kan hentes i sekretariatet eller downloades fra hjemmesiden sommerstævnet.dk. Udfyldt sponsorseddel afleveres ved startbordet.
 

Hent sponsorseddel i Word-format / Hent sponsorseddel i pdf-format

15.30 - 17.00 Seminar: Er der sex i Guds Rige? med Thea Lillebæk, Johanne Kofoed Lundegaard, Lasse Åbom og Ole Lundegaard i Soulteltet

Hvordan kan vi i kirken tale positivt og livsnært om sex? Har bibelen noget relevant at sige ind i en seksualiseret kultur i dag? Er der en sundere og mere helstøbt teologi om sex end den ofte uigennemtænkte gentagelse af Augustins kropsforskrækkede formaninger om at lade være, huske ikke at nyde det og vaske hænder bagefter?

Emnet er forbundet med megen tavshed, uvidenhed og skam, og det har vi brug for at få taget hul på i en åben og ærlig samtale.
Fokus er ikke på homoseksualitet, transkønnethed og andre kontroversielle emner, hvor samtalen let bliver skinger, og man stopper med at lytte til hinandens argumenter. 
Lasse Åbom, som er præst i Immanuelskirken i Aarhus, og Ole Lundegaard, som er præst i Korskirken i Herlev leder seminaret sammen med Thea Lillebæk og Johanne Kofoed Lundegaard. De har alle forskellige vinkler, de vil byde ind med i samtalen, og de har noget på hjerte!

15.30 - 17.00 Seminar: Arvegods med Preben Kok på Store Scene

Arvegods er titlen på Preben Koks seneste bogudgivelse og hans seminar tirsdag eftermiddag. 
Gennem livet samler vi en masse viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for ledsagehistorier eller arvegods. I dag kan meget af dette synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad, når livet brænder på.

Preben Kok er tidligere sygehuspræst og erfaren sjælesørger. Han ønsker at gøre opmærksom på, hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende, og som kan være særdeles værdifuldt arvegods. En eftermiddag med visdom og humor!

19.30 - 21.30 "Kraften i Guds rige" - aftenmøde med Anne Mie Skak på Store Scene

Anne Mie Skak Johanson har gennem mange år arbejdet med forkyndelse, menighedsopbygning, spiritualitet og organisation. Hun er drevet af en grundlæggende tro på, at Gud er god, at evangeliet er gode nyheder og at den lokale kirke er vigtig. I den lokale kirke forkyndes det gode budskab, mennesker følges ad og her rummes både det lette og det tunge i livet. 

21.45 Late Night på Grønningen - Koncert med Sofus Jul Möglich Rasmussen og band

22.00 - 23.00 Late Night på Soul - "Glæden, trods alt, ved at tro" med Gunni Bjørsted