Følg en temarute

eller hop på kryds og tværs af ruterne

Stævnetemaet ”GenOpdag Modet” er naturligvis overskriften over den inspirerende og udfordrende forkyndelse hver aften. I løbet af dagen kan du vælge at følge en temarute, der belyser en bestemt side af et modigt kristenliv. Du kan selvfølgelig også vælge at skifte ruter lige så ofte, du vil. Ruterne leder dig til forskellige scener rundt omkring på stævnepladsen. Store Scene er i hallen. Lille Scene er i skolens spisesal. Soul-Scenen er i Soulteltet. Øvrige scener er Foredragssalen, Bakkehuset, Pejsestuen og klasseværelser. 

Ikke alle ruter er lige lange. Men alle ruter leder dig op på ”højder”, hvorfra der er udsigt til ny indsigt. Man skal ikke tilmelde sig en rute. Man møder blot op, der hvor man har lyst til at være med. Der er følgende ruter at vælge imellem:

Mod til at følge Jesus, Underviser Karl Martin

 

Mod til at dele troen, Victor John, Sebastian Stakset, Cornel Pascu, Thomas Baldur med flere. 

 

Mod til dybere liv, Gunni Bjørsted og Bodil Højmark

 

Mod til at tjene min næste, Svend Ryborg og Charley Stephansen med flere.

 

Mod til tro i familien, Mai Højgaard, Rune Knudsen

 

Mod til at give stafetten videre til næste generation, Egil Svartdahl 

 

Undervejs i ugen kan du udover at følge en eller flere ruter vælge forskellige stoppesteder, der gennem et enkelt arrangement beskriver en side af det modige liv. Der er blandt andre følgende:

 

Mod til at være en stemme i debatten, Isabella Arendt

 

Mod til at møde fremmede kulturer, Baptistkirkens Integrationsudvalg

 

Mennesker med mod til mission, Morten Kofoed, Flemming Frandsen med flere

 

Mod til at tage et skridt nu, Allan Ibsen, Lasse Åbom, Ole Lundegaard

 

Samt en lang række andre enkeltstående arrangementer.