top of page

Program mandag den 22. juli

Link til side med Praktisk info

Samarittertelefon: 9196 5160

Tekniktelefon: 9196 3602

Oversigt:

08.45 - 09.15: Morgenbøn (Klasselokale på Højskolen)

10.00 - 17.00: BaptistKirkens Landskonference (Hallen)

10.00 - 11.30: Noget om Gud v/ Jesper Fodgaard (SOUL i Aula på Efterskolen)

11.00 - 12.00: TANKEN (SOUL i Aula på Efterskolen)

13.30 - 15.00: "Ud og se med EFD" (Spisesal på Højskolen)

13.30 - 15.00: Tæt Talk: Nåde med Gud (SOUL i Aula på Efterskolen)

14.30 - 15.30: Auktion (Grønningen)

15:30 - 17.00: "Det vi burde tale om" - Hvad mener vi med, at Bibelen er Guds ord? v/ Camilla Westen og Gunni Bjørsted (SOUL i Aula på Efterskolen)

15:30 - 17.00: "Værdier som rettesnor i forældreskabet" v/ Merete Dalsgaard (BROEN (Klasseværelse))

19.30 - 21.30:  Aftenmøde i Hallen med Jesper Fodgaard

21.45 -           : Late Night på Grøningen - Musik m/ Lene Leed og Lars-Erik Quortrup

22.15 -           : Soul Night - Underholdning

Detaljer om programmet:

08.45 - 09.15: Morgenbøn (Klasselokale på Højskolen)

Hver dag kl. 8.45 – 9.15 er der morgenbøn i Mariager. Her begynder vi dagen sammen med fokus på Gud og hans nærvær – i bøn, stilhed, bibelrefleksion og sang. Bente Højris, præst i Brovst Baptistkirke, og Hanne Kiel, baptistpræst og redaktør af magasinet baptist.dk, vil stå for morgenbønnen. Vær med til at bede for sommerstævnets dage, og om at gudsfolket vil lade sig ramme af løftet om Guds nåde.

10.00 - 17.00: BaptistKirkens Landskonference (Hallen)

Landskonferencen indledes med nadver- og mindegudstjeneste. Enhver er velkommen til at deltage i hele mødet og drøftelserne, men kun delegerede har stemmeret, når dagsordenens punkter behandles.

Et stort punkt bliver Genstart2025-processen. Ledelsen fremlægger tanker om, hvor langt man er nået og hvad de næste skridt er. Herunder præsentation af et materiale til menighederne med oplæg til drøftelse lokalt i større sammenhænge eller i mindre grupper. Materialet vil indeholde væsentlige emner fra selve processen.

På dagsordenen er også de ordinære punkter, f.eks. godkendelse af beretninger, årsregnskab, budget og valg til ledelsen.

10.00 - 11.30: Noget om Gud v/ Jesper Fodgaard (SOUL i Aula på Efterskolen)

Velkommen til formiddage på SOUL

 På SOUL begynder hver dag med et formiddagsmøde.

 Vi samles om bøn og tilbedelse og dykker sammen ned i bibelens mest grundlæggende principper. Her vil blandt andre Jesper Fodgaard, Mikael Wandt Laursen og Jakob Vagner give os en forståelsesramme for, hvad det er vi skal være nådige mod og hvorfor, når de fortæller os noget om Gud, noget om kirken, noget om mennesker og noget om os selv. Vi håber, at det giver grundlag for at lære noget om nåde!

 

ALLE ER VELKOMNE

Jesper Fodgaard er uddannet journalist og teolog. Han er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Aalborg og er optaget af at være kirke midt i storbyen og det moderne liv. Jesper har en meget nærværende måde at forkynde på og som præst arbejder Jesper med kreative og inspirerende udtryk for troen i både ord og gudstjeneste.

13.30 - 15.00: "Ud og se med EFD" (Spisesal på Højskolen)

Mandag kl.13.30 inviterer Evangelisk Frikirke Danmark på en ”åndelig rejse” i ”tro, liv og fællesskab”, som er kirkesamfundets tre kerneværdier. Vi standser forskellige steder og ser, hvordan troen udfolder sig, hvordan livet leves rundt omkring i landet og hvordan fællesskabet formes, når vi kommer sammen. Vi lader os inspirere af det, vi ser, og vi bliver udfordret til selv at dele tro, liv og fællesskab. Kirkesamfundets generalsekretær, John Nielsen, agerer ”rejseleder”.

Alle er velkommne til at rejse med, også selvom man ikke er en del af Evangelisk Frikirke Danmark.

13.30 - 15.00: Tæt Talk: Nåde med Gud (SOUL i Aula på Efterskolen)

Vi inviterer til spændende interviews med personer, der har arbejdet med “NÅDE" på hver deres område i livet.

 

VI RYKKER HELT TÆT PÅ og spørger dem om, hvordan man kan leve nådigt midt i omstændigheder præget af svigt, sygdom, ansvarsfralæggelse og livets skuffelser.

Vi spørger nysgerrigt om hvilke velsignelser og udfordringer, der er forbundet med det nådige liv.

 

Glæd dig til at høre:

  • Præst og foredragsholder Jørn Hyldgaard: Nåde med Gud?

  • Generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen: Nåde med kirken?

  • Værestedsleder Jesper Fuchs: Nåde med mennesker?

  • Præst Maria Bentsen: Nåde med mig selv?

 

Caféen er åben før og efter!

ALLE ER VELKOMNE

14.30 - 15.30: Auktion (Grønningen)

Mandag kl. 14.30 holder vi auktion til fordel for WildCard-ordningen. Vær med når vores auktionarius kalder sammen til bud på forskellige donationer og sjove påfund. Måske kan du vinde et besøg i din campingvogn af John Nielsen og Torben Andersen! Eller byde på den badering, du altid har drømt om?

 

Det er for hele familien og det bliver underholdende. Pengene går til det bedste formål: At endnu flere kan deltage i Sommerstævnet og blive en del af fællesskabet. 

15:30 - 17.00: "Det vi burde tale om" - Hvad mener vi med, at Bibelen er Guds ord? (SOUL i Aula på Efterskolen)

Værter: Bo Nikolai Skov og Kristian Bonde-Nielsen

Det vi burde tale om, et dagligt  eftermiddagsseminar med fokus på den gode samtale. Det er her, vi tager nogle af de mere vanskelige emner om. Det er både emner, der er svære at tale om – men også emner, der kan være vanskelige helt at gennemskue.

Vi håber at kunne skabe en ramme for den gode samtale, hvor værten og gæsterne prøver at komme til samtalen med åbenhed og nysgerrighed, frem for fordomme og hård retorik.

​ 

Man kan komme for at lytte med, men der bliver også mulighed for, at du kan stille dine egne nysgerrige spørgsmål i løbet af seminaret.

Mandag: Hvad mener vi med, at Bibelen er Guds ord?

Medvirkende: Camilla Westen og Gunni Bjørsted​

Bibelen er udgangspunktet for kristen tro og teologi. Men hvordan læser vi den? Hvad mener vi, når vi siger, at Bibelen er inspireret?  Hvad mener vi, når vi siger, at Bibelen er Guds ord? Hvordan forstår vi Bibelens autoritet, og hvad betyder det for vores forståelse af de ting, vi læser?

15:30 - 17.00: "Værdier som rettesnor i forældreskabet" v/ Merete Dalsgaard (BROEN (Klasseværelse))

Merete Dalsgaard er uddannet cand.pæd. og er familiekonsulent. Hun har været med til at skabe kurset Værdifuld Hverdag – et kursus for uperfekte forældre! Og hun har brugt mange timer på at fordybe sig i, hvad det vil sige at leve et familieliv med værdier som rettesnor. Den 1. marts 2024 er hun begyndt på et ph.d.-projekt om værdiers betydning i familien.

Der er mange bud på, hvad det gode familieliv er – og måske flere end nogensinde før. Eksperter, politikere og sociale medier drysser gavmildt ud af viden om børns udvikling, men alle disse råd, anbefalinger og muligheder for sammenligning med andre forældre kan nemt larme så meget, at det trænger vores selvstændige indre forældrestemme i baggrunden – fornemmelsen for egne grænser og værdier for det gode familieliv.


Hvordan vil det se ud, hvis vores egne værdier for det gode familieliv kan være en rettesnor i forældreskabet midt i alle de ydre stemmer, der påvirker os? Igennem foredraget får du mulighed for at stille skarpt på egne værdier og på, hvordan du i højere grad kan leve et familieliv i overensstemmelse med dem.

19.30 - 21.30:  Aftenmøde i Hallen med Jesper Fodgaard

Jesper Fodgaard er uddannet journalist og teolog. Han er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Aalborg og er optaget af at være kirke midt i storbyen og det moderne liv. Jesper har en meget nærværende måde at forkynde på og som præst arbejder Jesper med kreative og inspirerende udtryk for troen i både ord og gudstjeneste.

21.45 -           : Late Night på Grøningen - Musik m/ Lene Leed og Lars-Erik Quortrup

Lene Leed

- optræder sammen med Lars-Erik Quortrup på Grønningen mandag aften  kl. 21.45

Lene Leed er en dansk sanger og komponist, født i 1968. Hun voksede op i Den Evangeliske Frikirke Danmark, i Thy, og har dedikeret det meste af sit liv til musik.

 

Hun begyndte som gospelsanger, men har senere undervist i sang. Hun har endda et amerikansk sangskolelegat opkaldt efter sig, ”The Lene Leed Vocal Education Scholarship.”

 

Senere flyttede hun til Grønland, hvor Lene med stor succes stod bag ”Verdens Nordligste Musikskole.” Samtidig arbejdede hun som skolelærer i Diskobugten. Efter 17 år i Grønland gik turen retur til Danmark, hvor musikken blev sat på pause.

 

I 2011 fik Lene konstateret Huntingtons sygdom. Dette var en medvirkende årsag til, at hun vendte tilbage til musikken. Nu handler musikken ikke kun er om religion, men også om politik, livet og alt derimellem.

 

Lene optræder sammen med Lars-Erik Quortrup alias Spillemanden fra Ørsted. Lars-Erik har gennem et langt liv spillet med alle mulige kunstnere. Han er blandt husket for at turnere Europa rundt med Johnny Logan.

 

Sammen har Lene og Lars-Erik optrådt så forskellige steder som i kirker, på Musikfestivals, for Sundheds og Erhvervsministeriet, Statens Museum for Kunst i København og meget mere.

I 2024 kan Lene Leed også tilføje titlen forfatter, når hun udgiver bogen ”Den dag solen stod op".

22.15 -           : Soul Night - Underholdning

bottom of page