Program mandag den 18. juli

Praktisk info, samarittertelefon mv findes her!

8.30 - 9.00 Morgenbøn i Bakkehuset

Vær med til at lytte til Guds ord gennem bøn, stilhed, bibelrefleksion og sange. Bente Højris, præst i Brovst Baptistkirke, og Hanne Kiel, tidligere præst i baptistkirken og nu redaktør af bladet Baptist.dk, leder morgenbønnen.

10.00 - 17.00 Baptistkirkens Landskonference på Store Scene

Landskonferencen indledes med nadver- og mindegudstjeneste.

Alle er velkomne til at deltage i hele mødet og i drøftelserne, men kun delegerede har stemmeret, når dagsordenens punkter behandles.

På dagsordener er bl.a. beslutning om ny præambel til vedtægterne, regnskabsgodkendelse og valg af ledelse.

De nye vedtægter kommer i funktion, når ledelsen skal vælges. Ledelsen udvides i år fra fem til syv medlemmer (inklusive formanden, der er på valg hvert år).

10.00 - 11.30 "Guds rige er allerede iblandt jer" - undervisning med Sarah Krøger Ziethen i Soulteltet

Sognepræst i Roskilde Domkirke Sarah Krøger Ziethen vil undervise under overskriften ’Guds rige er allerede iblandt jer! Naturen som sted for sjælesorg og helbredelse.’ Hendes fokus er, hvad der sker, når vi lader naturen hele os, og hvordan vi kan blive endnu bedre til at bruge naturen, som mere end et sted, hvor vi går tur eller laver bål. 
For naturen kan også være med til at styrke os og vores forhold til Gud. Det ved alle, der har stået ved havet og skreget deres længsler ud, eller holdt om et træ og mærket livskraften stige op.

13.30 - 15.00 En fejring af Evangelisk Frikirke Danmark i Foredragssalen

Evangelisk Frikirke Danmark er det nye navn på det, der indtil den 31. december 2021 hed Det Danske Missionsforbund. Mandag eftermiddag kl. 13.30 inviterer Landsledelsen alle stævnedeltagere til en festlig markering af det nye navn.

Sammen med markeringen af navneændringen fejrer vi troen, livet og fællesskabet, som Evangelisk Frikirke Danmark ønsker at være kendt for. Ruth Cilwik, Rikke Obasi, Brian Kjøller og John Nielsen, der er vært for fejringen, lover, at der er grund til at glæde sig til denne eftermiddag.

15.30 - 17.00 Seminar: Forfulgte Kristne med Palle Flyger i Foredragssalen

Vi ”rejser” ind i undergrundskirkens verden og møder de forfulgte kristne, som under vanskelige vilkår udlever Jesu befaling til kirken: ”Gå og gør alle folkeslag til mine disciple”. 
Kom med til Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika på dette seminar med Palle Flyger fra Dansk Europamission. Palle har mange års erfaring med arbejdet blandt forfulgte kristne i Mellemøsten og Nordafrika. Han vil give os et billede af, hvordan Guds Rige udfolder sig i den muslimske verden. 

15.30 - 17.00 Optagelse af Spadestik-podcast med Kristian Bonde-Nielsen og Emma Jensen i Soulteltet

19.30 - 21.30 "Kongen i Guds rige" - aftenmøde med Per Hyldgaard på Store Scene

Per Hyldgaard grundlagde i 2004 Gospel Outreach, en missionsorganisation, der afholder store kampagner rundt omkring i verden. Gennem kampagnerne tager mange imod Kristus. I kølvandet på kampagnerne vokser eksisterende menigheder og mange nye grundlægges. Gospel Outreach afholder også seminarer og konferencer for præster og kirkeledere. Konferencerne udruster og opmuntrer kristne til at engagere sig i at bygge Guds Rige i deres lokalområde. Gennem Gospel Outreach har Per forkyndt evangeliet i mere end 50 nationer. Per har tidligere været præst i 11 år i to af Evangelisk Frikirke Danmarks menigheder i Nordjylland.

22.00 - 23.00 Late Night på Soul - "Er kirken relevant for de unge?" med Kristian Bonde-Nielsen