top of page

 

Samvær og trivsel på Sommerstævne '24

 

Vi ønsker et godt fællesskab med trygt samvær på Sommerstævnet, som kommer til udtryk gennem gode, sunde og tillidsfulde relationer. Det gode samvær er kendetegnet ved gensidig respekt, ordentlighed og ligeværd. Vi ønsker en atmosfære, hvor børn og voksne tør sige fra, hvis grænser overskrides.

 

Vi ønsker en god omgangstone hvor vi taler positivt fremfor negativt. Vi ønsker omsorgsfulde relationer og fællesskaber, og tager afstand fra diskrimination og mobning.

 

Vi skaber plads til forskellige holdninger og livssyn, og taler respektfuldt til og om hinanden.

Alkohol og rygning

Der sælges ikke alkohol i salgsboderne på Sommerstævnet, men det er tilladt at nyde et glas vin eller en øl i egen campingvogn, telt eller på værelse hvis man er over 18 år. Vi vil ikke se beruset opførsel.  Stoffer, snus og andre euforisende rusmidler er forbudt. Rygning er tilladt udendørs på de anviste steder foruden egen campingvogn eller telt. Cigaret-skodder skal samles sammen og smides forsvarligt ud.

Skærpet omsorg for børn under 15 år

De frikirkelige børne- og ungdomsorganisationer har, i samarbejde med Frikirkenet, udarbejdet et materiale: "Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde". Sammen med de andre kirkelige børne- og ungdomsorganisationer har EFBU og BBU desuden udgivet materialet: "Vi har det godt sammen". Det er 10 retningslinjer, som synliggøres via plakater under stævnet:

  • Vi hjælper hinanden

  • Vi respekterer hinandens grænser

  • Vi kan tale om tro og tvivl

  • Vi er gode til at sige undskyld

  • Vi spørger før vi deler billeder

  • Vores tøj passer til vores aktiviteter

  • Piger og drenge sover hver for sig

  • Her er ingen rusmidler

  • Vi taler ordentligt til hinanden

  • Her holder vi døren åben

Inden stævnestart bliver lederne på børne- og ungdomssporene introduceret for samværsreglerne i EFBU og BBU, og vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle ledere, som har med børn under 15 år at gøre.

 

Hvis man ikke overholder samværspolitikken, bliver det påtalt med irettesættelse og kan i yderste konsekvens føre til bortvisning fra Sommerstævnet. Stævnekoordinator tager sig af brud på samværsreglerne.

Samværsreglerne er tiltrådt af de 4 arrangører bag Sommerstævnet juni 2024.

 

Hvis du oplever brud på samværsreglerne, krænkende eller grænseoverskridende adfærd er det vigtigt at du tager fat i Stævnekoordinatoren som det første. Det kan ske på tlf. 6168 1075.

 

Ved grove overtrædelser skal de sociale myndigheder og evt. politi involveres.

 

Det kan også være nødvendigt at gå til formændene i de 4 arrangørers bestyrelser:

Der kan foretages anonym henvendelse, men hvis vi skal have mulighed for at vende tilbage med svar, skal der oplyses telefon eller e-mail.

Stævnekoordinator samt de 4 organisationers formænd håndterer alle oplysninger fortroligt og internt.

Oplysninger om konkrete hændelser eller mistanke om hændelser, der handler om seksuelt krænkende adfærd, videregives ikke til tredjepart uden skriftligt samtykke fra den eller dem, der henvender sig til os.

bottom of page