Glæd dig til mange gode oplevelser

Morgensang:

For at komme godt i gang med dagen, er der mulighed for at synge morgensang fra kl 9.30 til kl 9.50 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag morgen ved Store scene.

Der vil være et bredt udvalg af gamle og nye morgensalmer og -sange ledet af Stævnechefen og Lotte Schrøder.

Mandag til fredag kl.13.30: Noget om den kristne tro
Deltag på et spændende introkursus til den kristne tro. Kurset er henvendt til folk, der enten er nye i den kristne tro eller som ønsker en introduktion til kristendommens grundlag.

Kurset løber over fem samlinger og vil med udgangspunkt i den velkendte bøn ”Fadervor”, præsentere kernen i den kristne tro. Det er ikke et krav at man deltager hver eftermiddag.

Kurset er udarbejdet i samarbejde med alle kirkerne i Danmark og sætter fokus på det 
centrale i den kristne tro. Der vil være oplæg og gode muligheder for samtale. Der er vil fem forskellige præster der underviser på kurset og de underviser i nævnte rækkefølge:

 

Mandag: Lars Rosenkrands, Vanløse Frikirke

Tirsdag : Benthe Højriis, Brovst Baptistkirke

Onsdag: Philip Fodgaard, Bethaniakirken, Aalborg

Torsdag: Svend Ryborg, Kronborgvejens Kirkecenter, Thisted

Fredag: Anders Hyldgaard, Pandrup Baptistkirke

Tirsdag til fredag, kl.12.30-13.00: Middagslurseminarer

At være kristen familie med små børn er et liv med masser at se til. Det gælder i hverdagen og på Sommerstævnet. Det kan ofte være svært at komme afsted til seminarer og møder og derfor indfører vi i år middagslurseminarer. De varer ca. 45. minutter og stiller skarpt på livet som småbørnsfamilie, efterfølgelse af Jesus i en travl hverdag og troens plads i hjemmet.

Seminarerne ligger i det tidsrum hvor de fleste børn sover middagslur og der vil være plads til børnelyde og babyalarmer samt mulighed for at få stillet kaffetørsten.

Onsdag kl. 12.15: Frokost for præster 

 

Igen i år inviterer Baptistkirken og Missionsforbundet alle præster fra begge kirkesamfund til fælles samling. Der bliver serveret en god frokost og undervejs bliver der lagt op til samtale om præstelivets udfordringer og givet plads til personlig samtale og bøn. Værter i år er Anne-Marie Winther, Vrå Baptistkirke, og Tomas Lindholm Strandvejskirken, Humlebæk. Nærmere information udsendes til præsterne. 

Onsdag kl.13.30: Tjen din by, Helen Murphy, England 

 

Helen Murphy brænder for at kirken må række ud og gøre en forskel i byen. Hun vil dele af sine erfaringer og udfordre danske menigheder til at involvere sig i deres by. Se omtalen af hende ved omtale af tirsdag aftens møde.

Onsdag og torsdag kl.15.30: Ægteskabsseminar, Tina og Max Jalk 

 

Tina og Max Jalk kommer fra Aalborg, hvor de er en del af Apostolsk Kirke. Lige siden de for mange år siden selv oplevede at få hjælp til at komme igennem en længerevarende krise i deres ægteskab har de haft en stor nød for at hjælpe andre mennesker – og især kristne – til at få et stærkt og godt ægteskab og familieliv, baseret på relationen med Gud og på Hans ord. De har selv gjort sig den erfaring, at for Gud er alting muligt, og at der derfor ikke findes nogen håbløse ægteskaber! 

Ved to seminarer vil de undervise og dele af deres egne erfaringer med at skabe det gode ægteskab og det gode familieliv.  

Onsdag kl.15.30, Skam og dens påvirkning, Krista Korsholm Bojesen 

 

Hvordan påvirker skam os? Og hvad gør vi ved den?  Psykolog, skamforsker og forfatter Krista Korsholm Bojesen stiller skarpt på begrebet og forklarer, hvorfor skammen fylder så meget for os moderne mennesker.  

I dag er det op til det enkelte menneske at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Vores værdier er ikke længere kollektive, de er blevet privatiseret. Mange oplever det som en frihed, mens endnu flere føler sig skyldige og skamfulde og dermed forkerte som mennesker. Omgivelserne er fyldt med idealer, facader og krav om sundhed, udseende, uddannelse, effektivitet og personligt ansvar. Det er umuligt at leve op til alle kravene, og vi ender med at skamme os over ikke at kunne leve op til det.  

Skam er blevet glemt som ord, men dog en af de mest fremtrædende følelser i samfundet. 

Krista Korsholm Bojesen kommer med et personligt bud på, hvordan vi genkender og arbejder med følelsen af skam. Hun giver konkrete redskaber til at arbejde med vores værdier og blik på os selv.  

Onsdag kl.15.30: Netværksgrupper, Martin Walsøe 

 

Cellegrupper, livsgrupper, netværksgrupper, huddles, smågrupper. Kært barn har mange navne, men fælles udtrykker de, at rigtig meget af det gode liv i menighederne leves i mindre fællesskaber. Derfor har vi brug for flere og bedre grupper i kirkerne rundt omkring. Er du leder af en gruppe, går du med tanker om at starte en gruppe op eller vil du bare gerne vide mere, så er det hér seminar for dig.  

Hér vil Martin Walsøe, præst i Århus Vineyard (tidligere København Vineyard) dele ud af sine erfaringer med netværksgrupper og give konkrete værktøjer til at starte og lede netværksgrupper.  

Martin har i mange år arbejdet med udvikling af netværksgrupper i København Vineyard, hvor de har ca. 25 grupper af forskellig karakter.