Sommer 2018 - Dag 1 (37 of 76)_redigered
Base logo.png
Sommer 2018 - Dag 6 (86 of 93)_redigered

BASECAMP: Aftenprogrammet på Store Scene

- byder på spændende talere og interessante emner. Her kan følenærvær og opleve fællesskab. Blive inspireret til ny tjeneste og opleve, at Gud er mit i mellem os. 

Per Hyldgaard, evangelist og leder af Gospel Outreach

- taler mandag aften på Store Scene

 

Per Hyldgaard grundlagde i 2004 Gospel Outreach, en missionsorganisation, der afholder store kampagner rundt omkring i verden. Gennem kampagnerne tager mange imod Kristus. I kølvandet på kampagnerne vokser eksisterende menigheder og mange nye grundlægges. Gospel Outreach afholder også seminarer og konferencer for præster og kirkeledere. Konferencerne udruster og opmuntrer kristne til at engagere sig i at bygge Guds Rige i deres lokalområde. Gennem Gospel Outreach har Per forkyndt evangeliet i mere end 50 nationer. Per har tidligere været præst i 11 år i to af Evangelisk Frikirke Danmarks menigheder i Nordjylland.

Anne Mie Skak Johanson, Landssekretær for Danske Kirkedage

- taler tirsdag aften på Store Scene


 

AnneMieSkak_RAISFOTO_5008_1500x1000px.jpg

Anne Mie Skak Johanson har gennem mange år arbejdet med forkyndelse, menighedsopbygning, spiritualitet og organisation. Hun er drevet af en grundlæggende tro på, at Gud er god, at evangeliet er gode nyheder og at den lokale kirke er vigtig. I den lokale kirke forkyndes det gode budskab, mennesker følges ad og her rummes både det lette og det tunge i livet. 

 

Anne Mie har arbejdet som præst i 20 år, senest som valgmenighedspræst i Horsens Valgmenighed. Men Anne Mie har også været både sognepræst og frimenighedspræst. Hun er Landssekretær for Danske Kirkedage og har tidligere været landsleder for Dansk Oase. Anne Mie sidder i bestyrelsen for både Mission Afrika og i Evangelisk Alliance. Hun bor i Odder, hvor familien tæller ægtefællen Leif Johanson samt 5 voksne og to mindre børn. 
 

Bodil Højbak Møller 1500x1000px.jpg

Bodil Højbak Møller, præst i Korskirken i Herlev

- taler onsdag aften på Store Scene

Bodil Højbak Møller er drevet af et stærkt ønske om at dele og forkynde Guds kærlighed. Gennem Bodils forkyndelse erfarer man, at hun har taget svære livtag med troen på Guds kærlighed og at vandringen ikke er ukompliceret.

Kaldet til at forkynde evangeliet førte til, at Bodil lagde sin ledelseskarriere i erhvervslivet bag sig og begyndte at læse teologi ved Københavns Universitet. Samtidig blev hun deltidsansat i Korskirken i Herlev. I 2020 blev Bodil bachelor i teologi og er i dag præst på fuld tid i Korskirkens Baptistmenighed i Herlev og medlem af ledelsen i Baptistkirken i Danmark.
 

FOTO

VEJ

Thomas Hansen, præst i Hillsong

- taler torsdag aften på Store Scene

 

Thomas Hansen er ledende præst i Hillsong Church, Danmark og Malmø. Det er en voksende menighed med lokationer i København, Aarhus, Aalborg og Malmø. Thomas er en dynamisk prædikant, der ønsker at udruste mennesker til at nå deres fulde potentiale og bringe evangeliet om Kristus ind i de sammenhænge, de færdes i.

I 2001 flyttede Thomas til Australien, hvor han studerede teologi. Han blev medarbejder i Hillsong Sydney´s arbejde blandt unge og unge voksne. I 2012 vendte han tilbage til Danmark sammen med sin australske hustru, Katerine, og startede Hillsong Danmark i København. Gennem denne tjeneste har Thomas været med til at lede mange danskere til tro på Kristus.