Sommer 2018 - Dag 1 (37 of 76)_redigered
Base logo.png
Sommer 2018 - Dag 6 (86 of 93)_redigered

BASECAMP tilbyder også en række seminarer

- om eksistentielle emner, mentalt arvegods, forfulgte kristne.... og kirkens møde med Generation Alpha. Måske får vi svar på spørgsmålet: "Er der sex i Guds Rige?", når vi skal diskutere om bibelen har noget relevant at sige ind i en seksualiseret kultur i dag.

Dansk europamission.png

Forfulgt i en vækkelsestid

ved Palle Flyger fra Dansk Europamission

 

Vi ”rejser” ind i undergrundskirkens verden og møder de forfulgte kristne, som under vanskelige vilkår udlever Jesu befaling til kirken: ”Gå og gør alle folkeslag til mine disciple”. 


Kom med til Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika på dette seminar med Palle Flyger fra Dansk Europamission. Palle har mange års erfaring med arbejdet blandt forfulgte kristne i Mellemøsten og Nordafrika. Han vil give os et billede af, hvordan Guds Rige udfolder sig i den muslimske verden. 

Seminaret finder sted mandag kl. 15:30.

 Lars Midtgaard 

Er der sex i Guds Rige?

ved Thea Lillebæk, Johanne Kofoed Lundegaard, Lasse Åbom og Ole Lundegaard 

Hvordan kan vi i kirken tale positivt og livsnært om sex? Har bibelen noget relevant at sige ind i en seksualiseret kultur i dag? Er der en sundere og mere helstøbt teologi om sex end den ofte uigennemtænkte gentagelse af Augustins kropsforskrækkede formaninger om at lade være, huske ikke at nyde det og vaske hænder bagefter?

 

Emnet er forbundet med megen tavshed, uvidenhed og skam, og det har vi brug for at få taget hul på i en åben og ærlig samtale.


Fokus er ikke på homoseksualitet, transkønnethed og andre kontroversielle emner, hvor samtalen let bliver skinger, og man stopper med at lytte til hinandens argumenter. 


Lasse Åbom, som er præst i Immanuelskirken i Aarhus, og Ole Lundegaard, som er præst i Korskirken i Herlevleder seminaret sammen med Thea Lillebæk og Johanne Kofoed Lundegaard tirsdag eftermiddag. De har alle forskellige vinkler, de vil byde ind med i samtalen, og de har noget på hjerte!

Seminaret finder sted tirsdag kl. 15:30

FOTO

VEJ

Arvegods

ved Preben Kok

Arvegods er titlen på Preben Koks seneste bogudgivelse og hans seminar tirsdag eftermiddag. 


Gennem livet samler vi en masse viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for ledsagehistorier eller arvegods. I dag kan meget af dette synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad, når livet brænder på.

Preben Kok er tidligere sygehuspræst og erfaren sjælesørger. Han ønsker at gøre opmærksom på, hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende, og som kan være særdeles værdifuldt arvegods. En eftermiddag med visdom og humor!

 

Seminaret finder sted tirsdag kl. 15:30

Kirkens møde med Generation Alpha

ved Søren Østergaard

Torsdag eftermiddag holder Søren Østergaard seminar. Det kommer til at handle om meget mere end Jesus og tilgivelse, når han giver et bud på kirkens møde med Generation Alpha.


Søren Østergaard er daglig leder af Center for Ungdomsstudier (CUR). Han har i mere end 25 år forsket i børn og unges hverdag, værdier, trivsel og deres deltagelse i fritids- og foreningsliv. I dag er Søren Østergaard en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og han formår at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum.

 
Søren Østergaard har blandt andet en ph.d. i teologi om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst fra Københavns Universitet.

Seminaret finder sted torsdag kl. 15:30

12-13 Kirkens møde med Generation Alpha - Søren Østergaard.jpeg
12-13 Guds rige - i orkanens øje - Bente Lybecker.jpeg

Guds rige - i orkanens øje

ved Bente Lybecker

Bente Lybecker er sognepræst i Havdrup, åndelig vejleder og forfatter til bogen “I orkanens øje”. Bogen er en beskrivelse af grundelementerne i den kristne spiritualitet, kombineret med en praktisk indføring i, hvordan du kan få en livgivende praksis ind i din travle hverdag.

I de seneste årtier har østens spiritualitet været den spiritualitet, som mange i vesten har foretrukket i forsøget på at få den åndelige tørst stillet. Mange mennesker er imidlertid ved at genopdage den kristne spiritualitet og de enorme ressourcer, den rummer for nutidens mennesker.
 
Ved seminaret torsdag eftermiddag giver Bente Lybecker en forfriskende ny vinkel på den kristne spiritualitet, dens særpræg, fascination og aktualitet. Det vil være et foredrag med plads til spørgsmål.

 

Seminaret finder sted torsdag kl. 15:30