top of page

Andre gode tilbud

Morgenbøn

Hver dag kl. 8.30 – 9.00 er der morgenbøn i Bakkehuset. Her begynder vi dagen sammen med fokus på Gud og hans nærvær – i bøn, stilhed, bibelrefleksion og sang. Bente Højris, præst i Brovst Baptistkirke, og Hanne Kiel, baptistpræst og nu redaktør af baptist.dk, vil stå for morgenbønnen.
Vær med til at bede for sommerstævnets dage, og om at gudsfolket vil lade sig ramme af det, når Gud igen sender os til sin verden.

Bente Højris Portrætfoto 2017 (002).jpg

Går du med tanker om dåb?

Så er det måske på Sommerstævne ’23, du tager beslutningen?

 

Der bliver som alle andre år på Lindenborg mulighed for at blive døbt under stævnet. Vi har afsat tid i programmet til en kort dåbsgudstjeneste torsdag kl. 18:45 ved fjorden – inden vi tager til aftenmøde på Store Scene med Ruth Cilwik.

Går du med tanker om dåb, eller ønsker du at blive døbt på Sommerstævne ’23, så tag kontakt til din præst.

BaptistKirkens Landskonference

- finder sted mandag kl. 10.00 – 17.00 på Store scene

Landskonferencen indledes med nadver- og mindegudstjeneste. Enhver er velkommen til at deltage i hele mødet og drøftelserne, men kun delegerede har stemmeret, når dagsordenens punkter behandles.

På dagsordenen er bl.a. godkendelse af årsregnskab, valg til ledelse og valg af ny formand, da nuværende formand Per Beck ikke kan genvælges.

Baptistkirken har i en periode arbejdet med begrebet baptistisk identitet.

 

Dette arbejde er nu konkretiseret i et forslag  til vedtagelse om otte teser, som fremover vil indgå i fælleserklæringen (BaptistKirkens arbejdsgrundlag).

28 Photo by Artur Luczka on Unsplash.jpg

"Ud og se med EFD"

Evangelisk Frikirke Danmark inviterer dig med på en ”rejse” hvor vi vil forsøge at finde svar på det spørgsmål, Gud stillede de gammeltestamentlige profeter: ”Hvad ser du?”

På rejsen bevæger vi os gennem et drømmelandskab med udsigt til fremtiden. Men vi gør også holdt ved nutidens stationer og lader os bevæge af det, der sker i tiden.

Vi tilbyder naturligvis ”orange billetter”, som du kan få på ”perronen”.

John Nielsen agerer lokomotivfører, og Ruth Cilwik er konduktøren, der fløjter til afgang og som servicerer passagerne undervejs.

Der er afgang fra Lille Scene mandag kl. 15:30.

Danske Baptister for Sundhed og Udvikling

Velkommen til DBSU's årlige generalforsamling, onsdag kl. 13.30-15.00 i et klasselokale. Alle kan deltage, også ikke-medlemmer. Kom og mød bestyrelsen og hør om vores studerende og vores arbejde i Burundi.

Danske Baptisters Kvindenetværk

Danske Baptisters Kvindenetværk holder forretningsmøde med valg, regnskab og beslutninger for fremtiden, tirsdag kl. 13.30 på Lille Scene (Foredragssalen).

Kasserermøde

Menighedskasserere i Baptistkirken mødes til sidste nyt og erfaringsudveksling, tirsdag kl. 13.30-15.00 i et klasselokale. Kasserere fra Evangelisk Frikirke Danmark er også meget velkomne!

Find løbeskoene frem!

Onsdag kl. 14.30 – 15.30 afholdes sponsorløb på Sommerstævne ’23.

Allerede fra kl. 14.15 kan du hente dit løbsnummer.

Alle kan være med. Barn, ung og gammel. Meld dig til i sekretariatet eller mød op og få et startnummer.

Start sættes i gang 14.30 foran bakken ved begyndelsen af campingpladsen.

Der løbes en time og dine sponsorer kan sponsorere et beløb per omgang eller et fast beløb.

Sponsorsedler kan hentes i sekretariatet eller downloades fra hjemmesiden (under Medier / Logoer og skabeloner). Sponsorsedlen afleveres ved startbordet.

Det indløbne beløb går til wildcard-ordningen. Den hjælper mennesker, som ikke selv har råd, med på Sommerstævnet.

32 Sponsorløb.jpg
33 Photo by Margot RICHARD on Unsplash.jpg

Jorden rundt på 80 minutter

International mission med Baptistkirken i Danmark og Evangelisk Frikirke Danmark

Der er tradition for, at man på sommerstævnet kan høre om såvel Baptistkirkens som Evangelisk Frikirkes internationale arbejde. Den tradition har vi givet en kærlig rusketur og tilrettelagt i en helt ny form. Unge, voksne og ældre – kom ned i hallen torsdag eftermiddag! Her kan du bevæge dig rundt imellem missionsfelterne og lade dig opmuntre af, hvad Gud lykkes med ude i verden igennem vores kirkesamfund. Få en snak med nogle af de inspirerende ildsjæle, der allerede brænder for mission. Hør, hvad du kan blive involveret i, og hvorfor det er dybt meningsfuldt, velsignet og personligt udviklende.

Du kommer jorden rundt i hele hallen torsdag eftermiddag kl. 13:30.

Det er sikkert og vist!
Healing Rooms vender tilbage på Sommerstævne '23


"Vi glæder os til igen i år at kunne tilbyde forbøn og være formidlere af Guds fred, glæde, lethed, renselse og helbredende nærvær.
Vi stiller os til rådighed mandag til torsdag fra kl. 13.30-15.00 i Birkestuen."
 

Kærlig hilsen

Healing Rooms

bottom of page