top of page

Campingpladsen - regler og sikkerhed

"Campingpladsen - regler og sikkerhed" er udsendt sammen med deltagerbrev på e-mail til alle oplyste e-mail-adresser lørdag den 7. juli 2023.

Hent teksten på denne side som pdf-fil

Sommerstævne på Lindenborg 2023


Regler på campingpladsen

 • Alle påbuds- og forbudsskilte skal respekteres.

 • El-tilslutning kan finde sted på campingpladserne til brug for belysning og evt. kogeplade. Derimod må el ikke benyttes til opvarmning af vogne og telte.

 • Der er kun indkørsel på campingpladsen for campister ved start og slut på Sommerstævnet. Øvrige gæster henvises til parkeringspladserne uden for campingpladsens område. Der er parkering forbudt på campingpladsen. Der er mulighed for parkering på parkeringsplads ved hallen, langs hegnet ved sommerhusvejen (enden af C-gaderne), samt på arealer uden for campingområdet og ved Urban. Følg og respektér skiltning.

 • Der skal være ro på campingpladsen kl. 23.00-7.00. Kørsel med motorkøretøjer i dette tidsrum er ikke tilladt. Man bedes derudover tage hensyn til, at der kan være sovende børn i telte og campingvogne på tidligere tidspunkter.

 • Bad og toiletfaciliteter findes langs hegnet ved sommerhusvejen og ved den nedlagte ejendom, samt i Stadionhuset (indgang ved volley-banerne). Respektér venligst når der er rengøring af faciliteterne. Handicapfaciliteter forefindes ved den ene af toilet- og badvogne for enden af de første C-gader.

 • Personer under 18 år må kun campere med tilladelse fra forældre/værge.

 • Der må kun bo det antal personer, der er tilmeldt på de relevante pladser. Overnattende gæster skal registreres i Stævneinformationen.

 • Brug af haveblus, kulgrill og fakler må kun ske under opsyn. Husk at følge med i nyhederne omkring tørke/afbrændingsforbud.

 • Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på pladsen.

 • Affald skal afleveres i affaldscontainer, som er opstillet på skolens P-plads. Containerne afhentes og affaldet sorteres efterfølgende af vognmanden.

 • Campingvogne og telte skal fjernes fra campingpladsen ved stævnets afslutning, medmindre man har en aftale med stævnekoordinator eller campingchef om, at en vogn kan stå til lørdag.

Placering af campingvogne mv.

Man skal placere campingvognen som anvist på nedenstående tegning:

Bemærk venligst, at bagsiden af campingvognen skal stå mod pladsens bagkant, så døren og evt. fortelt vender ud mod kørebanen.


Brandsikkerhed

 • Enhver tilrettevisning og vejledning fra tilsynsførende for campingpladsen skal nøje overholdes.

 • Markerede veje skal holdes fri, så udrykningskøretøjer kan komme frem.

 • Telte og campingvogne skal opstilles i en indbyrdes afstand af 3 m. til alle sider (målt fra spidsen af trækkrogen). Man skal derfor være opmærksom på, hvor naboen stiller sit telt, så reglen om afstand overholdes.

 • Der er opstillet brandspande med håndsprøjtebatteri centrale steder på pladsen, blandt andet på Boulevarden samt i nærheden af bad- og toiletvognene.

Campingchef Peter Bergholt

bottom of page