top of page
Sommer 2018 - Dag 1 (37 of 76)_redigered
Base logo.png
Sommer 2018 - Dag 6 (86 of 93)_redigered

Kick Off søndag kl. 16.00

Kom og vær med til en super eftermiddag hvor vi sammen sætter Sommerstævne 2020 i gang. Vi skal sammen kickstarte sommerstævnet, med lovsang, sjov, bøn, nærvær og fokus på Gud. 

Vi mødes på tværs af alle spor og siger velkommen til hinanden. Vi skal introduceres for hinandens spor og sammen mødes i at tilbede Gud.  

Kom og mød nye og gamle venner, her er alle velkommen og vi glæder os til at se dig.  

Arvid_RAISFOTO_6313.jpg

Koncert med Arvid Asmussen

Søndag aften er der lovsangskoncert med Arvid Asmussen og med gæstesolist Simon Pedersen. De turnerer hen over sommeren til danske sommerstævner og bibelcampings. 

Arvid Asmussen er lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke og har udgivet nye lovsange til kirken i Danmark gennem de seneste ti år. Blandt hans mest udbredte sange er ”Vi vil gi’ dig det bedste vi har”.  I oktober 2019 debuterede han som forfatter med bogen ”Historier og sange om det bedste og det værste”.

Simon Pedersen er lovsangsleder i Den Evangeliske Frikirke i Randers. Han er bl.a. kendt for hans udgivelser på YouTube kanalen, StilleStunder. I foråret 2020 debuterer han som soloartist med lovsangsudgivelsen, Solopgang.

Koncerten er tilbedelse med dryp fra Arvid Asmussens personlige historier og vidnesbyrd fra bogen. Repertoiret er en blanding af kendte og nye sange og salmer fra bl.a. Arvid Asmussens seneste tre albums, ”Nye salmer fra dagligstuen”, ”Vers for vægtere” og ”Made and saved for the light”.

Billetpris ved indgangen 75,- kr, hvis man ikke har dagskort eller stævnearmbånd.

Karl Martin.jpeg
Victor John.JPG
SebastianStakset.jpg
EgilSvartdahl.jpg
Cornel.jpg

Talere fra udlandet

Karl Martin, Skotland

Karl Martin udfordrer til modigt at følge Jesus. Han er tidligere menighedsplanter og seniorpræst i en stor frikirke i Edinburgh. Tjenesten er nu international som underviser, coach og forkynder. Han har udgivet flere bøger, bl.a. Lead i 2017 om lederskab som efterfølgelse af Jesus. Han underviste om discipelskab på BaptistKirkens Lederkonference sidste år, hvor han sagde: ”Jeg ser discipelskab som en daglig aktivitet. Det handler om bevidst at vælge at være Guds partner i det, han gør – både i mit liv og i verden. Lige nu er min bedste beskrivelse af at være en discipel at ”være i lære i Jesus’ liv.” 

 

Victor John, Indien

Victor John er en indisk præst, der hver dag våger at leve livet modigt. På trods af forfølgelse har han opbygget en stor Jesusbevægelse i det nordlige Indien. Hvert år kommer tusindvis af mennesker til tro gennem denne tjeneste og mange nye menigheder bliver plantet. Det sker ved at have et stort fokus på discipelskab.

Selvom Victor John står midt i en vækkelse i Indien, kender han også til Skandinaviske forhold. Han er svensk gift, og opholder sig derfor hver sommer i Sverige. Med erfaring fra vækkelsen i Indien og med stor forståelse for den europæiske kultur vil Victor John tale om, hvordan vi kan være frimodige kristne, der deler evangeliet med vores medmennesker. 

Sebastian Stakset, Sverige

Fredag eftermiddag og aften får stævnet besøg af svenskeren Sebastian Stakset. Sine kun 34 år til trods har den unge evangelist og musiker levet et begivenhedsrigt liv. På godt og ondt. Han skiver om sig selv: ”Da jeg mødte Jesus, var jeg på vej til at tage mit eget liv. Jeg var kriminel på fuld tid, misbruger, kendt rapper, løgner, voldsmand og et fuldstændig ødelagt menneske, som havde mistet alt. Men Jesus forvandlede mit liv fuldstændig. I dag er jeg fri! Mørkets lænker er brudt, fængselsmurene er brudt ned!”

I dag brænder Sebastian for at nå ud med evangeliet til en ødelagte verden. Hans budskab er stærkt, og han vil helt sikkert udfordre os alle, hvad angår modet til at dele troen!

Egil Svartdahl, Norge

Egil er i Norge mest kendt som ”TV-Pastoren” på Norges TV2. Her har han gennem en årrække lavet en lang række programmer om tro og livssyn. Så han har om nogen bragt troen ind i nordmændenes stuer. 

Han har også været præst i mange år, ledet ca. 25 ansatte og hen ved 900 frivillige medarbejdere. 

Egil har bl.a. skrevet bogen ”Giv det videre”, som handler om udfordringerne i og kaldet til at give menigheden og ledelsen af den videre til den opvoksende generation. Dette emne har vi bedt Egil om at ”pakke ud” for os. Og da Egil samtidig er en fantastisk taler og kommunikator, har vi nogle spændende møder med ham foran os! 

Cornel Pascu, Rumænien

Cornel Pascu er født i Rumænien, men har boet i Danmark og taler derfor dansk. 

Siden 2006 har han været udsendt af Missionsforbundet til Rumænien sammen med sin danske hustru, Dorthe. Familien, der også består af to børn, har base i byen Onesti i den østlige provins Moldavien. 

Her har de plantet en ny menighed, der oversat til dansk bærer navnet ”Håbets Kirke”. Deres tjeneste handler i høj grad om at formidle håb, først og fremmest gennem evangeliets forkyndelse, men også gennem et omfattende socialt arbejde. I flere romalandsbyer omkring Onesti har de startet nye menigheder, hvorigennem mange tager imod Kristus. Cornel vil bl.a. med sin erfaring fra romaerne tale om modet til at krydse grænser. 

Danske præster og andre talere

Anne Joy Aagaard

er 31 år og præst i København Vineyard. Hun er uddannet sociolog og i kirken står hun for alt det diakonale arbejde, netværksgrupper og den frivillige fredagsstab. Hun er passioneret for kirke og dens kald til at velsigne byen og landet med liv og håb! Hun leder Plan A, som er en besøgstjeneste rundt på Københavnske bordeller. Her beder de for kvinderne og taler værdi og håb ind i deres liv. Hun elsker, at de er helt afhængige af Gud, når de står der og banker på en bordeldør og ikke aner, hvad Gud vil gøre gennem dem i aften. Ved siden af alt dette, så er hun medejer af en ødegård i Sverige og går til fodbold på Nørrebro.

 

Camilla Westen

Camilla Westen, norsk ”bornholmer” der er gift med en god jyde og mor til tre børn, taler ved stævnets første aftenmøde. Camilla er præst i Missionskirken i Rønne og tidligere præst i Rønne Baptistkirke. Hun voksede op i en ateistisk norsk familie, hvor eneste kontakt til kirken var en koncert med Oslo Gospel Choir. I gymnasietiden inviterede en kammerat hende med i kirke, og hun kom til hun tro på Kristus. Efter i en tid at have studeret teatervidenskab i Oslo, skiftede Camilla til teologistudiet, og er derfor uddannet cand.theol. Camilla er en dygtig taler, der brænder for sit job som præst. 

 

Lotte og Troels Schröder med fællessangen og fortællingen i centrum

Forstanderparret på Rebild Efterskole Lotte og Troels Schrøder vil lede onsdag aften på Lille Scene, hvor vi skal synge en masse sange sammen.

De udtaler: ”Der er så mange sange og salmer, som folk enten glemmer eller ikke opdager, hvis ikke vi der møder sangen, dagligt præsenterer dem”. Fællesangen kan på en særlig måde give os en fornemmelse af at høre til i et fællesskab og ikke mindst kan sangen udtrykke livet på en måde, der kan være svært med det talte ord.”

Aftenens sangvalg vil tage udgangspunkt i høj- og efterskolesangbogen. Der vil være masser af fællessang krydret med forskellige fortællinger.

 

Isabella Arendt, Mod til at være en stemme i debatten

 Hun blev landskendt på få dage, da hun som vikar pludselig stod i en paneldebat på TV for at repræsentere KD – Kristen Demokraterne. Hun blev midt under valgkampen konstitueret som fungerende formand og i efteråret 2019 blev hun valgt som formand.

Siden da har Isabella deltaget i mange debatter og været frontfigur for et politisk parti. Hun har vist modet til at have en holdning og til at stille sig forrest for at præge samfundet ud fra et kristnet livs- og menneskesyn. Hun ønsker bl.a. at kæmpe for meningsfrihed for alle, uanset politisk eller seksuel overbevisning. 

Mød Isabella Arendt når hun fredag eftermiddag kl. 15.30 gæster Sommerstævnet og holder seminaret: Modet til at være en stemme i debatten.

 

 

Vlado Kobas Lentz, Mod til at dele troen

Vlado er blevet en kendt skikkelse på TV, hvor han i Kanal 5’s populære program Politijagt lader seerne få indblik i en arbejdsdag, som er mere varieret end de flestes. Men uanset hvad Vlado beskæftiger sig med, er det vigtigt for ham ikke at glemme den åndelige dimension, som han finder næring til gennem sin kristne tro. Derfor vil Vlados seminar både indeholder historier fra livet som færdselsbetjent og erfaringer med den kristne tro. Opdagelsen af troen og modet til at stå ved den har været en livslang rejse for den erfarne motorcykelbetjent. Trosrejsen tog sin begyndelse i form at en katolsk opdragelse i det kommunistiske ex- Jugoslavien. Ad forskellige veje er han på sin trosrejse nået frem til frikirken Impact Church i Roskilde, hvor troen ifølge hans egne ord ændrede sig fra religion til en relation med Jesus. En sådan relation giver mod til at dele troen. 

Thomas Baldur, Mod til at dele troen

"Intet kan revitalisere kirken mere end kristne, der frimodigt og klart sætter ord på, hvorfor det er meningsfuldt for os at stole på Jesus. Intet kan erstatte en kristen, der med en eller anden grad af glød og overbevisning er i stand til at fortælle et medmenneske, hvorfor det er meningsfuldt og godt at stole på Jesus. Hvor det fænomen dør ud, dør kirken. Måske har vi ubevidst skabt en kirkekultur, der overflødiggør, at vi hver især kan sætte ord på, hvorfor vi egentlig tror. Det går ikke! Vi må i så fald genopdage det at stole på og leve i Kristus! Og vi må i så fald genlære at sætte ord på, hvorfor tillid til Jesus er meningsfuldt for os. Og vi må tage mod til os og gøre det!"

 

Louise Jul Boeriis, Mod til at dele troen

Louise Jul Boeriis er 23 år og har fuldt sit kald og er rejst til New Zealand, hvor hun er missionær og stabsmedlem hos YWAM Queenstown. 

Her er hun en del af deres evangelist skole, hvis vision er at udruste unge kristne til at dele evangeliet. Louise har været en del af YWAM Queenstown siden januar 2018 og har selv gennemført deres bibelskole og evangelist skole. 

Louise har været i New Zealand af flere omgange og på mange missionsture og møder dagligt mennesker fra forskellige lande som hun deler hendes vidnesbyrd og evangeliet med. 

 

David Højgaard og Victoria Sisseck: Mod til at dele troen

David Højgaard har siden 2016 været kirkeiværksætter/præst i Nørresundby i menighedsplantningen kaldet Nordstjernen – kirke og kulturcenter. Han har tidligere været ungdomspræst i Bethaniakirken, Aalborg og Vanløse frikirke

Victoria Sisseck er kirkeiværksætter i Nordstjernen. Hun har været tilknyttet Saralystkirken og Silkeborg Oase Kirke før hun kom til Nørresundby. Hun har læst 1½ på Mariager Højskole.

Under overskriften ”Mod til at dele troen” vil de sætte fokus på at genopdage den missionale dimension. De vil dele af deres erfaringer med at dele troen med mennesker, der ikke går i kirke. I seminaret vil de give en introduktion til to ressourcer, der har vist sig brugbare: Missionale minigrupper og My Life Workshop.

 

Gunni Bjørsted, Mod til et dybere liv

Det mest udfordrende møde er ofte mødet med én selv. Under overfladen; bag facaden; i vort indre sammensurium af smukt og ulækkert. Samtidig er det også det mest frugtbare møde. For lige præcis dér møder vi Jesus. Han er der allerede – og glæder sig, når vi også er der! I stedet for at drøne rundt i periferien af vores egen tilværelse. Den Hellige har adresse i vort indre (samtidig med, at Han er på universets Trone). Der så meget befriende potentiale i at have ærligt fællesskab med Jesus: i at øve sig i at lade munden sige, hvad der er i hjertet.

Dét vil Gunni Bjørsted dele erfaringer og refleksioner omkring. Og sammen vil vi overveje, hvordan kristne miljøer kan blive mere ægte og virkelighedsnære, så vi får færdigheder til at være mennesker.

 

Bodil Højbak Møller, Mod til et dybere liv

Bodil Højmark vil fortælle om modet til et dybere liv med Gud på baggrund af rystelser i livet. Det handler om hvordan kriser, stress og overbelastning kan udfordre vores krop, sjæl og tro. Bodil blev i 2015 ramt af hård stress, som medførte en længerevarende sygdomsperiode, hvor hun måtte opsige direktørjobbet og posten som menighedsrådsformand. Rejsen tilbage til overfladen har krævet et stort arbejde med sig selv, sine værdier og sin tro. I dag læser Bodil teologi og er ansat som assisterende præst i Korskirken i Herlev. 

 

Svend Ryborg og Bodil Fodgaard, Mod til at tjene min næste

Svend Ryborg er præst i Missionsforbundet i Thisted, Kronborgvejens Kirkecenter. Svend er oprindeligt uddannet Ingeniør, og har arbejdet i forskellige ledende stillinger i det private erhvervsliv indtil han i 2013 blev præst i Thisted. Svend er optaget af Guds forvandlende kraft - ikke kun i mennesker, men også i samfundet omkring os. 

Svend Ryborg vil sammen med Bodil Fodgaard, der er menighedsrådsformand i Kronborgvejens Kirkecenter, dele erfaringer fra Elsk Thisted, som er en måde at komme i kontakt med samfundet på: mennesker, foreninger og offentlige instanser. Gud har arbejdet igennem det og åbnet døre, og derfor var Svend i 2019 købt fri fra præstegerningen i 3 dage om måneden, for at kunne arbejde i Elsk Thisted.

Da kirken for 5 år siden fik kontakt med Elsk Danmark blev dette startskuddet til en ny målrettet indsats ud af kirken. 

 

Charley Stephansen og Johannes Johansen, Mod til at tjene min næste

Charley Stephansen er til daglig præst i Vestermarkskirken, Grindsted. Gennem de seneste 5 år har kirken fokuseret mere og mere på at række ud diakonalt og socialt i byen gennem bl.a. ”Giv Grindsted en hånd”, mandagsspisning og onsdagscafé. Samtid har Charley og Johannes Johansen siddet med i en bestyrelse som har opstartet et nyt Frivilligcenter i Grindsted og Billund. Sammen med Gitte Johansen, som er koordinator for Cafe Nymark i Vestermarkskirken vil de fortælle hvordan Gud har åbnet helt nye døre for dem som kirke gennem disse sociale tiltag.

 

Mai Højgaard, Mod til tro i familien

Hvordan bliver troen en naturlig del af familiens hverdag? Hvad kan man gøre som forældre for at dele sin egen tro med sine børn? Hvordan gør man det uden at det bliver endnu en opgave i et ofte travlt liv? Hvordan kan der blive små oaser hvor både børn og voksne bliver mindet om og mærker hvordan Gud er med i alle hverdagens situationer?

Der vil være mange forskellig praktiske forslag så man som familie kan finde noget som passer til børns forskellige aldre og personligheder.

Kom og bliv klogere på hvordan du enkelt kan give dine børn den gave, at opleve hvordan Gud er med os hver eneste dag.

Mai Højgaard er uddannet folkeskolelærer, men har arbejdet over 15 år i Børn & Tro. Her arbejder hun blandt andet med børneklubber, børneevents og med at skrive nye materialer til brug i børneklubber og børnekirke. Maj er god til at tale enkelt om troen på Gud så det er nemt for børnene at omsætte til deres hverdag. Sammen med hendes mand, David Højgaard, er hun i gang med at plante menigheden Nordstjernen i Nørresundby. Parret har tre drenge på 9, 7 og 2 år. 

 

Ruben Knudsen, Mod til tro i familien med fokus på manden

Ruben har en baggrund fra erhvervslivet hvor han var adm. direktør men stoppede i 1999, læste teologi og var præst i 16 år i Dansk Oase. Han har en BA og MA i Psykoterapi.

Jeg har en passion for os mænd, at vi må blive det maskuline væsen Gud har skabt os til at være, hverken mere eller mindre. Mand og Mand er ikke en klub for ynkelige mænd. Snarere tværtimod: Mand og Mand er et værksted, hvor modige mænd sætter hinanden stævne, og ærligt deler liv med hinanden. 

Han vil tage udgangspunkt i de fire arketyper som groft set udtrykker de fleste mænd. Hver eneste arketyper er unikke, men det kan hjælpe os mænd til at se os selv i et nyt lys, tage ansvar for familie, børn og ægtefælle samt være mere modig bl.a. til at formidle troen i hjemmet.

 

Allan Ibsen, Lasse Åbom, Ole Lundegaard, Mod til at tage ét skridt nu

De tre herrer inviterer til Etskridt.nu gudstjeneste på Lille Scene.

Enhver rejse begynder med et skridt. Det vigtige er ikke, hvor du er, men at du tager det næste skridt. Tro er en rejse og tro er et skridt. Mandag aften vil du på Lille Scene opleve en gudstjeneste med udfordring til at rejse. Tage et skridt. Stoppe op. Orientere dig. Være opmærksom. Tage et skridt. 

Etskridt.nu er et samarbejde mellem præsterne Allan Ibsen, Lasse Åbom og Ole Lundegaard. Sammen har de udgivet bøgerne Hjertesprog og Det generøse liv, ligesom de har udviklet en bibelsk halvmaraton (udgivet af Det danske Bibelselskab) og et 19 ugers forløb om bøn, Moment. Inspirationen henter de dels i kirkens gamle traditioner, hos anabaptisterne, i keltisk kristendom og i Jesus´ jødiske rødder. 

 

Nanna Green, friMODIGhed

Torsdag på Lille Scene byder på et aftenmøde i refleksion over friMODIGhed med Nana Green og flere – krydret med sang og musik - og rum til din egen refleksion.

Nana Green – kunne man bl.a. kalde provinspræsten fra København. Født, opvokset og bosat i København, siden august ’19 præst i Birkebjergkirken i Næstved, og ungepræst i Osted Frikirke siden 2015. Bag sig har hun også et langvarigt engagement i spejderarbejdet og Missionsforbundets børn & unges ledelse, hvor hun sluttede som formand i 2017. Hun er en af initiativtagerne til bibelstreger.dk – som bl.a. laver workshops om at fordybe sig i Bibelen og sin relation til Gud gennem kreativitet.

bottom of page