Inspirerende aftenmøder, Store Scene 

Aftenmøderne i hallen er stævnets storsamling. De unge, som tidligere havde deres egne møder på det, der blev kaldt Platform, er i år med på møderne i hallen, og vil også være med til at sætte sit præg på disse. Som vi kender fra tidligere år, vil aftenmøderne indeholde lovsang og salmer, inspirerende forkyndelse, mulighed for forbøn og plads til en profetisk dimension.  

 

Søndag aften: Kristian Bonde-Nielsen, Vanløse Frikirke 

 

Kristian Bonde-Nielsen er præst i Vanløse Frikirke, hvor han i en del år har arbejdet med unge og lovsang. Han er gift med Camilla og sammen har de to børn.  

Kristian er ikke selv vokset op i kirken og er meget optaget af, hvordan kirken kan være kirke for og med dem, der ikke er vokset op i kirken. Han længes efter at se flere komme til tro og blive en del af den kristne familie. Han har en udfordrende stil og deler ofte åbent og ærligt ud af sit eget liv.  

Kristian har tidligere år været med til at lave Platform. I år prædiker han i hallen søndag aften.  

Mandag aften: Elijah Brown, USA 

 

Elijah Brown blev generalsekretær i Baptisternes Verdens Alliance i 2018 i en alder af bare 35 år. Hans CV er imponerende. Han er oprindelig fra Texas, afsluttede en PhD ved Edinburgh Universitet i Skotland. Han har været professor i religion ved East Texas Baptist University, generalsekretær for USA's baptister og næstformand ved 21 Wilberforce, der er en kristen menneskerettighedsorganisation. Han har rejst i mere end 35 lande og har haft adgang til nogle af verdens mest magtfulde politikere.  

Brown taler mandag aften om ”Det gode fællesskab i en verdensomfattende familie”. Brown vil sætte fokus på, at Guds rige kalder os til at omfavne et kristent fællesskab i en mission, der når ud til hver person og folkegruppe i verden. 

Tirsdag aften, Helen Murphy, England 

 

Helen Murphy er en del af Vineyard i England og leder, med sin mand Tom, Derwent Valley Vineyard. Sammen har de 4 døtre og har derudover været plejeforældre og haft 17 forskellige unge boende i hjemmet. Tidligere har hun været præst i Trent Vineyard i over 20 år hvor hun særligt har arbejdet med kirkens omfattende sociale arbejde, men oplevede for et år siden et kald til at plante Derwent Valley Vineyard sammen med sin mand.  Hun brænder for at mennesker må opdage deres identitet i Kristus og at kirken må række ud og gøre en forskel i byen.  

 

Onsdag aften: Torbjørg Oline Nyli, Norge 

 

Torbjørg Oline er præst og forfatter til bogen ”Åndelige forældre søges”. Hun er 37 år, gift og mor til to børn. Familien bor i Fevik, hvor Torbjørg er præst i Missionskirken. Ved siden af dette rejser hun rundt som forkynder med sin hjertesag: At en generation tager ansvar for den næste generation. 

Torbjørg Oline er født i Tanzania. Hun har gået på Ungdom med Opgaves discipelskole, har en master i praktisk teologi fra Ansgar Teologiske Højskole, er uddannet som sjælesørger fra Diakonia, har været Bibelskolelærer i pinsekirken Filadelfias Bibelskole i Oslo og har været leder af Missionsforbundet Ung i Norge.  

Torsdag aften: Per-Arne Dahl, Norge 

 

Per Arne Dahl afsluttede i 2018 sin tjeneste som biskop i Tønsberg bispedømme i Norge. De sidste år før han blev biskop, var han knyttet til Modum Bad som leder af Institutt for Sjelesorg og Samlivssenteret. Derefter var han Stortingspræst og præst i Trefoldighetskirken og Domkirken. Det var han i 2011, hvor han blev kendt som ”Utøya-præsten”.  

Per Arne Dahl er kendt i Norge som præst, forfatter og skribent i avisen Aftenposten hver søndag i 25 år. 

For tiden har han stipendium fra stiftelsen ”Fritt ord” for at skrive en bog om «Sårbarhedens kraft og risiko» som udkommer på Gyldendal forlag til efteråret. Per-Arne Dahl taler han om ”Fællesskabets kraft”. 

Per Arne Dahl er 68 år, gift med Anne som er familieterapeut på Modum Bad. 

Fredag aften: Rasmus Jonstrup, Bethelkirken Aalborg 

 

Rasmus Jonstrup er fra Bethelkirken i Aalborg, men vil være kendt af mange – især den yngre generation – da han har prædiket og undervist i mange menigheder rundt omkring i landet efterhånden. Rasmus læser teologi ved Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet og har desuden skrevet bogen Gymnasietro. Han er en dynamisk og meget engageret forkynder, og han brænder rigtig meget for at se især unge mennesker overgive sig til efterfølgelsen af Jesus og at de kommer ind i en tjeneste i Guds rige.  

Rasmus har i flere år været leder af One på sommerstævnet.