top of page
Sommer 2018 - Dag 1 (37 of 76)_redigered
Base logo.png
Sommer 2018 - Dag 6 (86 of 93)_redigered

BASECAMP: Aftenprogrammet på Lille Scene

- byder ligesom Store Scene på spændende talere og interessante emner. Men miljøet er mere intimt og emnerne måske lidt smallere. Et tilbud til dig, der vil vide mere om migrantkirker, mangfoldige måder at plante nye skud af fællesskaber på eller omvendelsens forskellige veje til Guds rige.

Moses Peng

Chin Chin

Guds rige for alle folkeslag

ved Torsten Wendel-Hansen, Moses Peng og Chin Chin

 

Integration er på dagsordenen i dansk kirkeliv: At tage sig af den fremmede er dybt forankret i evangeliet. Hver fjerde baptistmenighed holder gudstjeneste på et andet sprog end dansk, og i mange migrantmenigheder har medlemmerne ikke deres etniske ophav i Danmark. Hvordan kan kirkerne være med til at sikre integration, og hvilke erfaringer har vi gjort os? 


Moses Peng, præst i Chin Baptist Church i Esbjerg, vil sammen med Torsten Wendel-Hansen, formand for Baptistkirkens Integrationsudvalg og Chin Chin fra Chin Bethel Church i Skjern lede en aften med personlige troshistorier fra flere folkeslag. Der vil også være fællessang og korsang på flere sprog. 


Torsten Wendel-Hansen, Moses Peng og Chin Chin taler mandag aften på Lille Scene.

Så evangeliet - plant fællesskaber

ved David Højgaard og Lars Midtgaard


 

Tirsdag aften sætter vi fokus på vores kald til at være Kristus-efterfølgere, som sår evangeliet, og som på kreative og mangfoldige måder planter nye skud af fællesskaber. 


Gennem sang og musik - og Ole Lundegaards akkompagnement -, forkyndelse, refleksioner og interviews vil vi sætte spotlight på, hvad vi kan opleve, at Gud gør lige nu i vores land. Vi skal også bede for det, der måtte ligge og vente på os i fremtiden. 


Aftenen ledes af David Højgaard, som er præst og kirkeplanter i Nørresundby, og Lars Midtgaard, der er præst i Bethelkirken i Aalborg. 


David Højgaard og Lars Midtgaard taler tirsdag aften på Lille Scene.

 David Højgaard 

06-09 Lars Midtgaard.jpg

 Lars Midtgaard 

06-09 Leo Hansen.png

Omvendelsens veje til Guds rige

ved Nana Holm Green og Leo Hansen

Omvendelse er et ord og en handling, der har præget både Baptistkirken og Evangelisk Frikirke Danmark, men ordet omvendelse er vanskeligt at forholde sig til i 2022. Netop derfor har vi brug for at italesætte det. Hvad er omvendelse, og hvordan sker det? 


Nana Holm Green og Leo Hansen er henholdsvis nuværende og tidligere præst i Birkebjergkirken, Evangelisk Frikirke Danmark i Næstved. De sætter fokus på omvendelsens forskellige veje til Guds rige. Omvendelsen illustreres med bogstaverne U, Y og J. Alle tre veje beskrives ud fra Bibelen og gennem personlige vidnesbyrd og erfaringer. Det hele bindes sammen af en række sange, der med deres tekster udfordrer til omvendelse og efterfølgelse af Kristus. For Guds rige er kommet nær!


Nana Holm Green og Leo Hansen taler onsdag aften på Lille Scene.

FOTO

VEJ

bottom of page